maandag 6 januari 2014

AdWords Quality Score, what does it tell you ?

Quality Score Google AdWords Unraveled


(Jan 2014)  In 2013 Google changed the way they showed the QS in your AdWords Dashboard. (They did'nt change the way they calculated it,and/or used it internally, they just changed the number you get to see, and they cleaned up the additional information given when you hovered over the status.

It used to be quite confusing, one could have have 3 x AA status and have a QS of 10-9-8 or 7 !


But they cleaned it up, and the information given with the QS seems much more relevant.

Although improved, there are still some strange combinations, like the QS of 9 with only an Average score for Ad Relevance/CTR ! Or the QS of 3 with an Above Average score for Ad Relevance.

But all in all it looks more realistic to me.

With the new information, without to much overlap, it has become a pretty usefull "tool" to predict what your efforts to improve your QS, wil bring you.

We looked at over a dozen AdWords Accounts and 1000s of keywords and that gave us the following list for the shown info on the Quality Scores when hovered over the status  " Eligible " :
(Bold = seen over more then 10 times)


Pauzed Keywords and Keywords with a Low Search Volume

Be aware that a different "Status" can give a different result !

Google Quality Score is not a Mythe as Frederick Vallaeyexplains:

Author: Rob Maas MarketBizz

woensdag 23 mei 2012

QS Relevance and More


Author: Rob Maas, Marketbizz

What does Quality Score, Expected CTR, Ad Relevance & Landing Page tell you ?

 

Edit) This one needed an Update in 2014 ! Lets have a look at the new figures: http://kwaliteitsscore-adrank.blogspot.nl/2014/01/adwords-quality-score-what-does-it-tell.htmlWhat to expect when you start, and what do you need to achieve a QS of 7-10?

This is what I saw on a dozen or so AdWords Accounts.


So you can have 3 x AA status and have a QS of 10-9-8 or 7 !

And you need at least  an AA for Expected CTR as well as Ad Relevance 
to get a QS of 10-9 or 8 !


QS
Expected  CTR  AD Relev. Landing Page
10
AA AA AA
10
AA AA BA
10
AA AA A
10 low search 
A A A

9
AA AA BA
9
AA AA A
9 low search 
A A A

8
AA AA BA
8
AA AA A
8 low search 
A A A

7
AA AA AA
7
AA AA A
7
A A AA
7
AA A AA
7
AA AA BA
7
A AA A
7
A AA BA
7 low search 
A A A
7 low search 
BA BA BA

6
AA AA BA
6
A AA A
6
A AA BA
6
A A
6
A A BA

5
A AA BA
5
A A A
5
A A BA

4
A AA BA
4
A A A
4
A BA
4
BA A A
4
BA A BA

3
A A BA
3
A BA A
3
BA A BA
3
A BA BA
3
BA BA A
3
BA BA BA

2 Rarely Shown
A BA A
2 Rarely Shown
A BA BA
2 Rarely Shown
BA BA

woensdag 21 maart 2012

AdRank en KwaliteitsScore AdWords nader uitgelegd

AdWords werkt met een veilingmodel waarbij de zoekwoorden van Adverteerders een AdRank toegewezen krijgen op basis van het Maximale Bod en de QS (kwaliteitsscore). Deze AdRank bepaalt de uiteindelijke positie waarop je getoond gaat worden. Via een tweede stap wordt vervolgens je actuele CPC berekend.

Hoe werkt dit systeem van AdRank nu precies?

In de basis heel simpel; Kwaliteitsscore (QS) x maximale CPC bod = AdRank
Degene met de hoogst AdRank krijgt de hoogste positie
Bijvoorbeeld
:
Adverteerder A -Max CPC bod 1,00 en QS 6 = AdRank 6 = position 2
Adverteerder B -Max CPC bod 0,70 en QS 10 = AdRank 7 = position 1
Adverteerder C -Max CPC bod 0,50 en QS 6 = AdRank 3 = position 3

In de volgende stap wordt berekend welke CPC er daadwerkelijk in rekening gebracht gaat worden. De berekening hiervoor is als volgt:

Positie 1. AdRank Pos.2 gedeeld door de QS Pos.1 = de actuele CPC voor Pos.1
Positie 2. AdRank Pos.3 gedeeld door de QS Pos 2 = de actuele CPC voor Pos.2
Dus:
Advert. B -Max CPC bod 0,70 en QS 10= AdRank 7 =pos.1 CPC= 6/10 =0,60
Advert. A -Max CPC bod 1,00 en QS 6 = AdRank 6 =pos.2 CPC= 3/6 = 0,50
Advert. C -Max CPC bod 0,50 en QS 6 = AdRank 3 =pos.3
( in eerdere publicaties over de AdRank was altijd sprake van +1 cent extra bij de uiteindelijke CPC, die opmerking kwam ik bij de laatste publicaties/video’s niet meer tegen, toch wordt die cent er volgens mij nog steeds wel aan toegevoegd, want elke cent is er 1 natuurlijk !)
Wijziging van het Bod
Als adverteerder op positie 1 zijn bod verhoogt gebeurt er niets !
Advert. B -Max CPC bod 2,00 en QS 10= AdRank 20 = pos.1 CPC= 6/10 = 0,60
Advert. A -Max CPC bod 1,00 en QS 6 = AdRank 6 = pos.2 CPC= 3/6 = 0,50
Advert. C -Max CPC bod 0,50 en QS 6 = AdRank 3 = pos.3

Als Adverteerder op positie 2 of 3 zijn bod verhoogt, wijzigt er wel van alles.

Advert. B -Max CPC bod 0,70 en QS 10 = AdRank 7 = pos. 2
Advert. A -Max CPC bod 2,00 en QS 6 = AdRank 12 = pos. 1
Advert. C -Max CPC bod 0,50 en QS 6 = AdRank 3 = pos. 3
Wat dus resulteert in:
Advert. A -Max CPC bod 2,00 en QS 6= AdRank 12 = pos.1 CPC= 7/6 = 1,16
Advert. B -Max CPC bod 0,70 en QS 10= AdRank 7 = pos.2 CPC= 3/10= 0,30
Advert. C -Max CPC bod 0,50 en QS 6= AdRank 3 = pos.3

Als bij een Adverteerder de kwaliteitsscore naar beneden gaat

Advert. B -Max CPC bod 0,70 en QS 5 = AdRank 3.5
Advert. A -Max CPC bod 2,00 en QS 6 = AdRank 12
Advert. C -Max CPC bod 0,50 en QS 6 = AdRank 3
Wat dus resulteert in:
Advert. A -Max CPC bod 2,00 en QS 6 = AdRank 12 = pos.1 CPC=3.5/6=0,58
Advert. B -Max CPC bod 0,70 en QS 5 = AdRank 3.5= pos.2 CPC=3/5=0,60
Advert. C -Max CPC bod 0,50 en QS 6 = AdRank 3 = pos.3

Als Adverteerder C nu zijn QS weet te verbeteren:
Advert. A -Max CPC bod 2,00 en QS 6 = AdRank 12 = pos. 1
Advert. B -Max CPC bod 0,70 en QS 5 = AdRank 3.5 = pos. 3
Advert. C -Max CPC bod 0,50 en QS 10 = AdRank 5 = pos. 2

Wordt het resultaat dus
Advert. A -Max CPC bod 2,00 en QS 6 = AdRank 12 = pos.1 5/6 =0.83
Advert. C -Max CPC bod 0,50 en QS 10 = AdRank 5 = pos.2 3,5/10=0.35
Advert. B -Max CPC bod 0,70 en QS 5 = AdRank 3.5= pos.3

DE QS (kwaliteitsscore) speelt dus een belangrijke rol.
En daarom is het belangrijk om te weten hoe de QS bepaald wordt

De QS is geen vast getal en de QS wordt elke keer wanneer uw zoekwoord overeenkomt met een zoekopdracht opnieuw berekend.
De formule voor de kwaliteitsscore is verschillend voor zoekopdrachten via Google en in het zoeknetwerk en voor advertenties in het Display Netwerk.
We beperken ons hier tot de KwaliteitsScore voor Google en het Zoeknetwerk
Hoewel de formules voor de kwaliteitsscore op Google en in het zoeknetwerk steeds verder verfijnd worden, zal de basis min of meer gelijk blijven:

Volgens Google's Help voor AdWords zijn de (mede) bepalende factoren:
• De historische klikfrequentie (CTR) van het zoekwoord en de gerelateerde advertenties op Google. De klikfrequentie in het Google Netwerk is alleen van invloed op de kwaliteitsscore in het Google Netwerk, en niet op Google. (Belangrijk om te weten is dat in je AdWords Account normaal gesproken de gewogen gemiddelde CTR getoond wordt !)
• Uw accountgeschiedenis, die wordt bepaald aan de hand van de klikfrequentie voor alle advertenties en zoekwoorden in uw account.
• De historische klikfrequentie van de zichtbare URL's in de advertentiegroep.
• De kwaliteit van uw bestemmingspagina.
• de relevantie van het zoekwoord voor de advertenties in de advertentiegroep
• De relevantie van het zoekwoord en de bijbehorende advertentie voor de zoekopdracht.
• De prestaties van uw account in de geografische regio waar de advertentie wordt weergegeven
• Andere relevantiefactoren (Ja Ja)
De formule voor de kwaliteitsscore varieert enigszins wanneer de score van invloed is op de advertentiepositie en het bod voor de eerste pagina:
• Zoeknetwerk. Bij het berekenen van de advertentiepositie bij een plaatsing in het zoeknetwerk houdt de QS bovendien rekening met de klikfrequentie voor die specifieke plaatsing in het zoeknetwerk.

• Bod Eerste Pagina. Bij het “berekenen van het bod voor de eerste pagina” (zoals aangegeven in je AdWords Account bij de zoekwoorden - mits je die kolom hebt ingeschakeld) houdt de kwaliteitsscore geen rekening met de bijbehorende advertentie of zoekopdracht, omdat deze schatting als statistiek in uw account wordt weergegeven en niet varieert per zoekopdracht.

LET OP Je komt soms het advies tegen om tijdelijk flink hoog te bieden om zo je CTR en daarmee weer je QS te verbeteren. Dit blijkt zeker niet altijd op te gaan ( en je kan dus gewoon geld aan het weg smijten zijn) Google houdt bij het waarderen van de CTR rekening met de positie waarop je getoond wordt, ze gebruiken dus een relatieve of een genormaliseerde CTR!
Maar als je problemen hebt bij het opstarten van een campagne en je krijgt vanaf het begin een QS 2-3 toebedeeld  dan zit er weinig anders op dan even flink mee te bieden . Je komt anders nooit (of op zéér lange termijn) aan de benodigde volumes om je eigen QS te verwerven.

De kwaliteitsscore wordt natuurlijk ook voor een deel beinvloed door de kwaliteit van de landingspagina.
Hoe je de landingspagina kunt verbeteren lees je hier : SEO Gids Starters

De bij Keyword Status vermelde Landing Page Experience houdt echter wel heel wat meer in dan slechts de zoektermen op de juiste plaatsen in de pagina plakken. Het gaat om de totale gebruikerservaring.
o.a. Laadsnelheid, volledige informatie, navigatie etc.

Ook Ad Relevance is meer dan een Zoekwoord in Titel en Tekst :) , het is namelijk grotendeels de actuele CTR op basis waarvan Google de relevantie voor de zoeker bepaalt. Je moet dus vooral overtuigde advertenties schrijven. (en testen en testen)

Meer info over de Status en de QS vindt je hier:   AdRank, Quality Score and Status

Author:  Rob Maas - Marketbizz website optimalisatie en promotie
Rob@Marketbizz